Tájékoztató

 

Tisztelt Tetétleniek!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő- Testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény rendelkezéseiben foglaltak szerint a választást követően megvizsgálta, hogy az elkövetkező időszakban milyen módon tudja hatékonyabban biztosítani a hivatali feladatok ellátását. Tekintettel arra, hogy a település lakosságszáma továbbra sem éri el a 2000 főt, így önálló hivatal működtetésére fenti jogszabály rendelkezési alapján továbbra sem vagyunk jogosultak. A lehetőségek mérlegelése során teljes mértékben figyelemmel voltunk a lakosság érdekeire, valamint a hatékony fenntarthatósági szempontokra. A hivatali feladatok ellátásáról az általános önkormányzati választásokat követő 60 napon belül kell a képviselő- testületeknek dönteniük a hivatkozott törvény szerint. Önkormányzati ciklusonként csak egyszer e határidőn belül van lehetőség a módosításra.

A lehetőségek megvizsgálását és az előzetes egyeztetéseket követően a képviselő- testület arról határozott, hogy 2019.december 31-vel megszünteti a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatallal kötött megállapodását és 2020. január 1-től új szervezeti struktúrát alakít ki Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. Az új hivatal működtetése három település Bihartorda, Sáp és Tetétlen részvételével valósul meg, a székhelye pedig Tetétlen községben lesz a jelenlegi kirendeltség helyén. A szervezeti struktúra változtatása egyben azt is jelenti, hogy minden ügykör helyben lesz intézve, valamint azt is jelenti, hogy helyben és folyamatosan biztosított lesz a jegyzői feladatellátás. Hiszem és tudom, hogy ez a változtatás pozitív hatású lesz az elkövetkező időszakban és nagyon bízom abban, hogy mindehhez hamarosan egy sikeres pályázatnak köszönhetően egy új és korszerű hivatal épülete, mint feltétel is biztosított lesz. Ezúton is megköszönöm az eddigi együttműködésüket e tekintetben is és bízom abban, hogy az elkövetkező időszakban már az új szervezeti struktúrában is hatékonyan tudunk együttműködni.

Településünk valamennyi lakosának a Képviselő- Testület, az önkormányzat dolgozói nevében is Áldott, Szeretetteljes, Boldog Karácsonyt és Egészségben, Sikerekben, Eredményekben Gazdag Boldog Új Esztendőt kívánok!

 

Tetétlen, 2019.december 23. 

Borbélyné Fülöp Hajnalka sk.

polgármester