Tájékoztatás

Tájékoztatás

 

 

Atelepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 29/A§-nak megfelelően ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a TetétlenKözség Településkép védelméről szóló Tetétlen Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelete módosításra kerül, új egységes szerkezetű rendelet elfogadásával

 

A településképi rendelet módosítása Tetétlen Községi Önkormányzat településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 6/2017.(III.30)önkormányzati rendelete alapján, széleskörű helyi támogatás érdekében a helyi lakosság bevonásával történik.

A meghívottak köre:

  1. a) a település teljes lakossága,
  2. b) a településen működő érdekképviseleti szervezetek,
  3. c) a településen működő civil szervezetek,
  4. d) a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező

     gazdálkodó szervezetek,

  1. e) a településen működő vallási közösségek.

 

 

A településképi rendelet dokumentumai a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetőek, 2019. december02-től.

 

A településképi rendelet

2019.december05-én (csütörtök) 15,00 órakor

aTetétlen Faluházban

 

tartandó lakossági fórumon bemutatásra kerül.

 

Várjuk a Tisztelt Lakosságot a fórumra.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy az írásos véleményeket, javaslatokat írásban leadhatják a Polgármesteri Hivatalban, a kifüggesztéstől számított 8 napig azaz, 2019. december 10-ig (kedd).

 

A megadott határidőig beérkezett véleményeket áll módunkban figyelembe venni a településképi rendeletünk módosításának esetében.

 

 

 

Tetétlen, 2019. november 29 .

 

Dr. Kiss Gyula sk.

          jegyző