Önkormányzati rendeletek

Hatályos rendeletek
További rendeletek IDE kattintva
1. A díszpolgári cím és a Tetétlen Községért cím adományozásáról
11/2000. (X. 25.) ÖKT számú rendelet2. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselői díjazásának és
egyéb juttatásának szabályairól
13/2001. (IX. 4.) ÖKT számú rendelet

3. Tetétlen Község Helyi Építési Szabályzata
10/2002. (VIII. 15.) ÖKT számú rendelet

4. Az építészeti örökség helyi védelméről
11/2002. (VIII. 29.) ÖKT számú rendelet

5.  Pedagógiai díjak adományozásáról
12/2003. (V. 22.) ÖKT számú rendelet

6. A helyi hulladékgazdálkodási tervről
9/2005 (VI. 23.) ÖKT. Számú rendelet

7. A luxusadóról
10/2006 (VIII.24) ÖKT számú rendelet

8.Az adatvédelemről
18/2007 (XI. 29.) ÖKT számú rendelet

9. A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról
10/2008 (IX.11.) ÖKT számú rendelet

10. Az Önkormányzat által fenntartott, személyes gondoskodás keretébe tartozó
szakosított ellátást nyújtó intézményről és a fizetendő térítési díjakról
14/2008 (XII.22.) ÖKT számú rendelet

11. A köztisztaság fenntartásáról
13/2009 (IX.16.) ÖKT számú rendelet

12. Az üzletek és vendéglátó egységek éjszakai nyitvatartási rendjéről
2/2010 (II.16.) ÖKT számú rendelet

13. A gyermekek védelmének helyi rendszeréről
12/2010. (XII. 15.) ÖKT számú rendelet

14. Tetétlen Község Önkormányzat rendelete Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
6/2011. (IV.11.) ÖKT számú rendelet

15.
 A Tetétlen Községi Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
8/2011. (IV.28.) ÖKT számú rendelet      

16. Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő 
díjak mértékéről
12/2011. (VII.29.) ÖKT számú rendelet 

17. A szociális földprogram működtetéséről
13/2011. (VII. 29.) ÖKT számú rendelet

18. Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
14/2011. (IX.09:) ÖKT számú rendelet

19. A mezei őrszolgálatról
24/2011. (XII.22.) ÖKT számú rendelet

20. „Tiszta udvar, gondozott kert” cím alapításáról
1/2012. (I.13.) ÖKT rendelet
        
21. Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
4/2012. (I.30.) ÖKT rendelet


22. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
6/2012. (II.28.) ÖKT rendelet

23. Tetétlen község Önkormányzata vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
12/2012. (IV.02.) ÖKT rendelet

24. Tetétlen Községi Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
17/2012. (IV.27.) ÖKT rendelet

25. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló 6/2012. (II.28.) ÖKT sz. rendelet módosításáról

22/2012. (IX.17.) ÖKT rendelet


26.
 Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló 22/2012. (IX.17) ÖKT sz. rendelettel módosított 6/2012. (II.28.) ÖKT sz.
rendelet módosításáról
25/2012. (XI.29.) ÖKT rendelet

27. A közterület használatáról szóló 16/2011. (IX.09.), az 5/2007. (II.14.), és a 11/2009.
(IX.16.) ÖKT számú rendeletekkel módosított 1/2006. (I.18.) ÖKT számú rendelet
módosításáról
3/2013. (I.21.) ÖKT rendelet


28. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól 
7/2013. (III.13.) ÖKT rendelet

29. Az Önkormányzat által fenntartott, személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított
ellátást nyújtó intézményről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (XII.22.) ÖKT
számú rendelet módosításáról
10/2013. (III.28.) ÖKT rendelet

30. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló 22/2012. (IX.17.) ÖKT sz., valamint 25/2012. (XI.29.) ÖKT sz. rendelettel
módosított 6/2012. (II.28.) ÖKT számú rendelet módosításáról
11/2013. (IV.30.) ÖKT rendelet

31. Tetétlen Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
12/2013. (IV.30.) ÖKT rendelet


32. A közterület filmforgatási célú használatáról
15/2013. (VIII.13.) ÖKT rendelet

33. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló 7/2013. (III.13.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról
16/2013. (IX.24.) ÖKT rendelet

34. A helyi iparűzési adóró

17/2013. (IX.24.) ÖKT rendelete
35.
 A köztemető használatának rendjéről
21/2013. (XII.12.) ÖKT rendelete

36. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló 14/2013. (VII.02.) ÖKT sz. és 16/2013. (IX.24.) ÖKT sz. rendeletekkel
módosított 7/2013. (III.13.) ÖKT számú rendelet módosításáról 

22/2013. (XII.12.) ÖKT rendelete

37. A köztemető használatának rendjéről szóló 21/2013. (XII.12.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról
26/2013. (XII.31.) ÖKT rendelete

38. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló 14/2013. (VII.02.) ÖKT sz., 16/2013. (IX.24.) ÖKT sz. és 22/2013. (XII.12.) sz.           önkormányzati rendeletekkel módosított 7/2013. (III.13.) ÖKT számú rendelet
módosításáról 

1/2014. (III.12.) ÖKT rendelete

39. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
2/2014. (III.12.) ÖKT rendelete

40. A játszóterek és parkok használati rendjéről
3/2014. (III.12.) ÖKT rendelete

41. Az önkormányzat saját halottjává nyilvánításának szabályozásáról

 5/2014. (III.12.) ÖKT rendelete

42. Az önkormányzat által fenntartott, személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított       ellátást nyújtó intézményről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (XII.22.) ÖKT       számú rendelet módosításáról 
 6/2014. (IV.01.) ÖKT rendelete

43. A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról
 7/2014. (IV.01.) ÖKT rendelete

44. A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
23/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 8/2014. (IV.01.) ÖKT rendelete

45. Tetétlen Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
 9/2014. (IV.29.) ÖKT rendelete

46. A köztemető használatának rendjéről szóló 26/2013. (XII.31) sz. önkormányzati
      rendelettel módosított 21/2013. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

 10/2014. (IV.29.) ÖKT rendelete

47. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló 2/2014. (III.12.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

12/2014. (V.29.) ÖKT rendelete

48. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló 12/2014. (V.29.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 2/2014. (III.12.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról

13/2014. (VI.26.) ÖKT rendelete

49. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló többször módosított 2/2014. (III.12.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

14/2014. (VIII.18.) ÖKT rendelete

50. Adóügyi feladatot ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről
15/2014. (VIII.18.) ÖKT rendelete

51. Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
16/2014. (VIII.18.) ÖKT rendelete

52. A közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés       és a házszám-megállapítás szabályairól
17/2014. (IX.26.) ÖKT rendelete

53. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
18/2014. (X.27.) ÖKT rendelete

 54. Tetétlen község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről
20/2014. (XII.01.) ÖKT rendelete


55.
 Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló többször módosított 2/2014. (III.12.) sz. önkormányzati rendelet  módosításáról
21/2014. (XII.01.) ÖKT rendelete

56. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló többször módosított 2/2014. (III.12.) sz. önkormányzati rendelet  módosításáról
3/2015. (II.27.) ÖKT rendelete


57.
 Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről
4/2015. (II.27.) ÖKT rendelete


58.
 A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról
5/2015. (II.27.) ÖKT rendelete

59. Az Önkormányzat által fenntartott, személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított
ellátást nyújtó intézményről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (XII.22.) ÖKT
számú rendelet módosításáról
 6/2015. (III.27.) ÖKT rendelet

60. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló többször módosított 2/2014. (III.12.) sz. önkormányzati rendelet  módosításáról
9/2015. (V.29.) ÖKT rendelete

61. Tetétlen Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
10/2015. (V.29.) ÖKT rendelet – tervezete

62. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló 4/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet  módosításáról
11/2015. (V.29.) ÖKT rendelet – tervezete 

63 . A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 7/2014.            (IV.01.) sz. önkormányzati rendelet  módosításáról
12/2015. (V.29.) ÖKT rendelete

64. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról
13/2015. (V.29.) ÖKT rendelete

65. Tetétlen Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 20/2014.           (XII.01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
14/2015. (V.29.) ÖKT rendelete

66. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló 4/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet  módosításáról
15/2015. (VI.19.) ÖKT rendelete

67. A községi közművelődési feladatok ellátásáról
16/2015. (VI.19.) ÖKT rendelete

68. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.27.) sz.              önkormányzati rendelet módosításáról
17/2015. (VI.19.) ÖKT rendelete

69 . A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló               8/2015. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
18/2015. (VI.19.) ÖKT rendelete

70. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló 4/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet  módosításáról
20/2015. (IX.25.) ÖKT rendelete

71. A közterület használatának és reklámhordozók elhelyezésének szabályairól
21/2015. (IX.25.) ÖKT rendelete

72. A tankönyvtámogatás megállapításáról
22/2015. (X.30.) ÖKT rendelete
73. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló 4/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet  módosításáról
23/2015. (XI.19.) ÖKT rendelete
74. A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 7/2014.
(IV.01) számú önkormányzati rendelet módosításáról
26/2015. (XII.18.) ÖKT rendelete

75. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló 4/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet  módosításáról
27/2015. (XII.18.) ÖKT rendelete

76. A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
28/2015. (XII.18.) ÖKT rendelete

77. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló 4/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet  módosításáról
29/2015. (XII.30.) ÖKT rendelete

78. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló 4/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet  módosításáról
1/2016. (I.22.) ÖKT rendelete

79. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló 4/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet  módosításáról
2/2016. (II.26.) ÖKT rendelete

80. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről
(egységes szerkezetben)
3/2016. (II.26.) ÖKT rendelete

81. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.27.)
sz. önkormányzati rendelet módosításáról

4/2016. (II.26.) ÖKT  rendelete
82. 
A közterület használatának és reklámhordozók elhelyezésének szabályairól
szóló 21/2015. (IX.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
5/2016. (II.26.) ÖKT  rendelete

83. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.27.)
sz. önkormányzati rendelet módosításáról
6/2016. (III.22.) ÖKT  rendelete

84. Az Önkormányzat által fenntartott, személyes gondoskodás keretébe tartozó
szakosított ellátást nyújtó intézményről és a fizetendő térítési díjakról szóló
14/2008. (XII.22.) ÖKT számú rendelet módosításáról
7/2016. (IV.01.) ÖKT  rendelete

85. A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló
7/2014. (IV.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
8/2016. (IV.01.) ÖKT  rendelete

86.
 A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról
9/2016. (IV.22.) ÖKT  rendelete

87. A háziorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola – egészségügyi és ügyeleti ellátási körzetekről
11/2016. (IV.22.) ÖKT  rendelete

88. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló 4/2015. (II. 27) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
12/2016. (V.26.) ÖKT  rendelete

89. Tetétlen Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
13/2016. (V.26.) ÖKT  rendelete

90. Tetétlen Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
15/2016. (V.26.) ÖKT  rendelete

91. A gyermekétkeztetési és egyéb étkezteési térítési díjak megállapításáról szóló 7/2014. (IV.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
16/2016. (VII.29.) ÖKT  rendelete

92. Az Önkormányzat által fenntartott, személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó intézményről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (XII.22.) ÖKT számú rendelet módosításáról
17/2016. (VII.29.) ÖKT  rendelete

93. Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről
 
 

94.Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete Tetétlen Helyi Építési Szabályzatának és a hozzá tartozó Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 10/2002. (VIII. 15.) ÖKT rendeletének módosítására

 

95.Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (III.30.) önkormányzati rendelete Tetétlen Községi Önkormányzat településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról

 
96.Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (V.24.) önkormányzati rendelete Tetétlen Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
 
 

97.Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017 (VI.19.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásáról, és hatásköreinek a polgármesterre történő átruházásáról

 

98.Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017 (IX.28.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

 
99.Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete
Tetétlen község településképének védelméről
 
 
100.Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
 
101.Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017 (XII.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról
 
 
102.Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről
 
 
103.Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete Tetétlen Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról