Önkormányzati rendeletek

Tetétlen Községi Önkormányzat hatályos rendeletei

2013 március 1 előtt hatályba lépett rendeletek 

2013 március 1 után hatályba lépett rendeletek

SorszámRendelet tárgyaSzámaHatálybalépés napjaMódosító rendeletek száma
1Az önkormányzat Polgármesteri
Hivatala köztisztviselői díjazásának és egyéb juttatásának szabályairól
13/2001.(IX.4.) ÖKT számú rendelet2001. szeptember 4.
2009. október 1.
11/2009 (IX.16.) ÖKT

 

 

 

2

 

 

 

Tetétlen Község Helyi Építési Szabályzata

 

 

 

10/2002. (VIII. 15.) ÖKT számú
rendelet

2002. augusztus 15. 
2005. július 1.-től8/2005 (VI.23.) OKT
2009. október 1.11/2009 (IX.16.) ÖKT
2012. március 1.9/2012.(II.28.) ÖKT
2012. november 29.26/2012.(IX.29.) ÖKT
2017.02.243/2017.(II.23.)
2017.12.3021/2017.(XI.30.)
3Pedagógiai díjak adományozásáról12/2003. (V. 22.) ÖKT számú rendelet2003. május 22. 
4A helyi hulladékgazdálkodási tervről9/2005 (VI. 23.) ÖKT. Számú rendelet2005. június 23. 
5A luxusadóról10/2006 (VIII.24) ÖKT számú rendelet2006. január 1.
2007.január 1.
18/2006 (XI.29.) ÖKT
6Az adatvédelemről18/2007 (XI. 29.9 ÖKT számú rendelet2008. január 1. 
7A közterületen történő szeszesital
fogyasztás tilalmáról
10/2008 (IX.11.) ÖKT számú rendelet2008. október 1.
2012. május 31.
20/2012. (V.15.)
önkormányzati rendelet

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Önkormányzat  által  fenntartott, személyes     gondoskodás keretébe tartozó  szakosított ellátást nyújtó intézményről  és  a  fizetendő  térítési díjakról

 

 

 

 

 

 

14/2008 (XII.22.) ÖKT számú rendelet

2008. december 22. 
2013. április 1.10/2013. (III.28.)
2014. április 1.6/2014.(IV.01.)
2015.04.016/2015.(III.27.)
2016.04.017/2016.(IV.01.)
2016.09.0117/2016.(VII.29.)
2017.01.0123/2016.(II.26.)
2017.03.319/2017.(III.30.)
2018.03.305/2018.(III.29.)
2019-03-29-tól5/2019 (III.28.)
2019-07-01-tól11/2019 (VI.27.)
2020-03-01-tól4/2020 (I.30.)
2020-04-01-tól6/2020 (III.31.)
9Az óvodáztatási támogatás
természetben történő nyújtásáról
7/2009 (VI.9) ÖKT számú rendlelet2009. június 15. 
10A köztisztaság fenntartásáról13/2009 (IX.16.) ÖKT sz.2009. október 1. 
11Az üzletek és vendéglátó egységek
éjszakai nyitvatartási rendjéről
2/2010 (II.16.) ÖKT számú rendelet2010. március 1. 
12az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének Szabályairól szóló 1/2010.(II.16.) ÖKT rendelet módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról
6 /2010. (IV.27.) ÖKT számú rendelete2010. április 27.
2010. 05. 10.
2010. 09. 14
2010. 12. 15.
8/2010. (V.10.)
9/2010. (IX. 14)
11/2010. (XII. 15.)
2011. március 9.4/2011. (III. 08.) ÖKT
számú rendelet
2011.04.287/2011. (IV. 28.) ÖKT
13A gyermekek védelmének helyi
rendszeréről
12/2010. (XII. 15.) ÖKT számú
rendelet
2011. január 1.
2012. április 1.
18/2012.(IV.27.) ÖKT

 

 

14

 

 

Az Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól

 

 

3/2011. (II.25.)ÖKT számú rendelete

2011. február 28. 
2011. április 299/2011.(IV.28.)ÖKT számú
rendelet
2011. augusztus 111/2011. (VII.29.) ÖKT
számú rendelete
2011. november 25.19/2011. (XI.25.) ÖKT
számú
15Környezetvédelmi Alap
létrehozásáról
6/2011. (IV.11.) ÖKT számú rend.2011. április 12. 
16a Tetétlen Községi Önkormányzat
2010. évi gazdálkodásának
8/2011. (IV.28.) ÖKT2011. április 29. 
 z á r s z á m a d á s á r ó l   
 
17A szociális földprogram
működtetéséről
13/2011. (VII. 29.) ÖKT számú
rendelet
2011. augusztus 1. 
18Az avar és kerti hulladék nyílttéri
égetéséről
14/2011. (IX.09.) ÖKT. számú
rendelete
2011. szeptember 12.
2012. május 31.-től
20/2012. (V.15.) ÖKT

 

 

19

 

 

A mezei őrszolgálatról

 

 

24/2011. (XII.22.) ÖKT sz. rendelete

2012. január 1 
2014. március 12.4/2014. (III.12.) ÖKT
2015. január 124/2014.(XII.19.)
2017.05.2513/2017.(V.24.)
2017.09.2919/2017.(IX.28.)
20„Tiszta udvar, gondozott kert” cím
alapításáról
1/2012. (I.13.) ÖKT rendelete2012. január 16. 
21Az önkormányzati rendeletek
előkészítésében való társadalmi részvételről
4/2012. (I.30.) ÖKT rendelete2012. február 1. 
22Az Önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
6/2012. (II.28.) ÖKT rendelete2012. február 29.
2012. november 29
2013. április 30
25/2012. (XI.29.)
11/2013. (IV.30.)
23Az Önkormányzat vagyonáról, és a
vagyongazdálkodás szabályairól
12/2012.(IV.02.) ÖKT számú rendelet2012. április 3. 
24a Tetétlen Községi Önkormányzat
2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
17/2012. (IV.27.) ÖKT számú
rendelete
2012. április 27. 
25Tetétlen Községi Önkormányzat 2012.
évi költségvetésének végrehajtásáról
12/2013. (IV.30.) ÖKT számú rendele2013. április 30. 

 

26

 

a közterület filmforgatási
célúhasználatáról

 

15/2013. (VIII.13.) ÖKT számú
rendelete

2013. augusztus 14. 
2017.03.318/2017.(III.30.)
2017.05.2514/2017.(V.24.)
27A helyi iparűzési adóról17/2013. (IX.24.) ÖKT sz. rendelete2013. szeptember 25. 

 

 

28

 

 

a köztemető használatának rendjéről

 

 

21/2013. (XII. 12.) sz. önkormányzati
rendelet

2014. január 1. 
2014. január 1.26/2013. (XII.31.) sz.
önkormányzati rendelete
2014.04.3010/2014. (IV.29.) sz.
önkormányzati rendelete
2017.02.244/2017.(II.23.)

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

 

 

 

 

 

2/2014. (III.12.) sz. önkormányzati
rendelete

2014. március 12. 
2014. május  30.12/2014. (V.29.) sz.
önkormányzati rendelete
2014. június 27.13/2014. (VI.26.) sz.
önkormányzati rendelete
2014. augusztus 19.14/2014. (VIII.18.) sz.
önkormányzati rendelete
2014.12.0221/2014.(XII.01.)
2015.02.283/2015.(II.27.)
2015.05.309/2015.(V.29.
30Az önkormányzat saját halottjává
nyilvánításának szabályozásáról
5/2014. (III.12.) sz. önkormányzati
rendelete
2014. március 13. 
31a játszóterek és parkok használati
rendjéről
3/2014. (III.12.) sz. önkormányzati
rendelete
2014. március 13. 

 

 

 

32

 

 

 

a gyermekétkeztetési és egyéb
étkezési térítési díjak
megállapításáról

 

 

 

7/2014. (IV.01.) számú önkormányzati rendelete

2014. április 01. 
2015.01.0123/2014.(XII.19.)
2015.06.0112/2015.(V.29.)
2016.01.0126/2015.(XII.18.)
2016-09-01-tól16/2016 (VII.29.)
2016.04.018/2016.(IV.01.)
2020-03-01 -tól3/2020 (I.30.)
33Tetétlen Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról
9/2014. (IV.29.) számú önkormányzati rendelete2014.április 30. 
34adóügyi feladatot ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi
rendszeréről
15/2014. (VIII.18.) önkormányzati rendelete2014. augusztus 19. 
35Az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról és átvételéről
16/2014. (VIII.18.) sz. önkormányzati
rendelete
2014. augusztus 19. 
36A közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatására
irányuló kezdeményezés
17/2014. (IX.26.) számú önkormányzati re2014. október 1. 
37Tetétlen Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás
rendjéről
20/2014 (XII.1.)2014-12-08 -tól 
2015.02.072/2015.(II.06.)
2015.05.3014/2015.(V.29.)

 

 

 

 

38

 

 

 

 

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének rendjéről és végrehajtásának rendjéről

 

 

 

 

4/2015 (II.27.)

2015.02.27 
2015-05-30 -tól11/2015 (V.29.)
2015-06-20 -tól15/2015 (VI.19.)
2015.09.2520/2015 (IX.25.)
2015.11.2023/2015 (XI.19.)
2015.12.1927/2015 (XII.18.)
2015.12.3129/2015 (XII.30.)
2016.01.231/2016 (I.22.)
2016.02.272/2016 (II.26.)
2016.05.2712/2016 (V.26.)
39a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról
5/2015.(II.27.)2015-03-01-tól 
40Tetétlen Községi Önkormányzat 2014.
évi költségvetésének végrehajtásáról
10/2015 (V.29.)2015-05-30-tól 
41A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról
13/2015 (V.29.)2015-06-01-tól 
42a tankönyvtámogatás megállapításáról22/2015 (X.30.)2015-10-31-tól 
2016-10-22-tól19/2016 (X.21.)
2017-09-29-tól20/2017 (IX.28.)
2018-10-26-tól13/2018 (X.25.)
43A helyi önkormányzati képviselők és
bizottsági tagok tiszteletdíjáról
28/2015 (XII.18.)2015-12-18-tól 

 

 

 

44

 

 

 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

 

 

 

3/2016 (II.26.)

2016-02-26-tól 
2016-04-23-tól10/2016 (IV.22.)
2016-07-01-tól14/2016 (VI.30.)
2016-10-22-tól18/2016 (X.21.)
2016-12-31-tól21/2016 (XII.30.)
2017-02-24-tól1/2017 (II.23.)
2017-05-25-tól10/2017 (V.24.)
45a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
számú választópolgárok számáról
9/2016 (IV.22.)2016-05-01-tól 
46a háziorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola
egészségügyi és ügyeleti ellátási
11/2016 (IV.22.)2016-04-22-tól 
2017-03-31-tól7/2017 (III.30.)
47Tetétlen Községi Önkormányzat 2015.
évi költségvetésének végrehajtásáról
13/2016 (V.26.)2016-05-27-tól 

 

 

48

 

 

az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

 

 

2/2017 (II.23.)

2017-02-24-tól 
2017-03-31-tól5/2017 (III.30.)
2017-05-25-tól12/2017 (V.24.)
2017-06-30-tól16/2017 (VI.29.)
2017-09-29-tól17/2017 (IX.28.)
2018-01-26-tól1/2018 (I.25.)
49Tetétlen Községi Önkormányzat településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési
szabályzatról
6/2017 (III.30.)2017-03-31-tól 
2018-09-28-tól
2019-05-24-tól
10/2018 (IX.27.)
7/2019 (V.23.)
50Tetétlen Községi Önkormányzat 2016.
évi költségvetésének végrehajtásáról
11/2017 (V.24.)2017-05-25-tól 
51az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásáról, és hatásköreinek a polgármesterre történő
átruházásáról
15/2017 (VI.19.)2017-06-20-tól 

 

 

52

 

 

az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

 

 

3/2018 (II.26.)

2018-02-27-tól 
2018-08-10-tól8/2018 (VIII.9.)
2018-09-28-tól9/2018 (IX.27.)
2018-11-20-tól14/2018 (XI.19.)
2019.02.01-től1/2019.(I.31.)
  2019-05-29-tól8/2019 (V.28.)
53Tetétlen Községi Önkormányzat 2017.
évi költségvetésének végrehajtásáról
6/2018 (V.31.)2018-06-01-tól 
54a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáról
7/2018 (VII.18.)2018-07-19-tól 
55A kiadások készpénzben történő
teljesítésének eseteiről
2/2019 (I.31.)2019-02-01-tól 
56Az önkormányzat és intézményei
2019. évi költségvetéséről
3/2019 (II.28.)2019-03-01-tól
2019-06-28-tól
2019-11-01-tól
2020-01-31-tól
10/2019 (VI.27.)
14/2019 (X.31.)
1/2020 (I.30.)
57A helyi közművelődési feladatok
ellátásáról
4/2019 (III.28.)2019-04-01-tól 
58A közterületek használatáról6/2019 (IV.25.)2019-04-30-tól 
59Tetétlen Községi Önkormányzat 2018.
évi költségvetésének végrehajtásáról
9/2019 (V.28.)2019-05-29-tól 
60A Díszpolgári cím és a Tetétlen
Községért cím adományozásáról
12/2019 (VII.24.)2019-07-24-tól 
61Az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról
13/2019 (X.24.)2019-10-25-tól
2019-11-01-tól
2020-01-31-tól
15/2019 (X.31.)
2/2020 (I.30.)
62Tetétlen község településképének
védelméről
17/2019 (XII.30.)2019-12-31-tól 
63Az önkormányzat és intézményei
2020. évi költségvetéséről
5/2020 (II.27.)2020-02-28-tól
2020-05-01-tól
7/2020 (IV.30.)