Lakossági tájékoztató – Koronavírus

 

Tisztelt Tetétleni Lakosok!

2020.március 14-én délután a koronavírus elleni védekezés kapcsán megjelent legfrissebb jogszabályokkal összhangban, az intézményvezetőkkel és a feladatellátásban közreműködőkkel egyeztetve összehívtam Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését, ahol az alábbi döntések születtek:

POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. március 17-től (kedd) személyes ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel. Kizárólag a halaszthatatlan, más módon nem intézhető (pl. anyakönyvi események) ügyekben lesz személyes ügyfélfogadás, egyéb ügyekben telefonos és elektronikus ügyintézésre van lehetőség.
Kérjük, hogy lehetőség szerint a személyes ügyintézést megelőzően is egyeztessenek időpontot telefonon:(06-54/712-000).
Elérhetőségek:
Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester: 06-54/712-000, 06-30/746-0427
Borsos Lajos jegyző: 06-30/561-6590

FALUHÁZ, KÖZÖSSÉGI SZINTÉR

2020.03.17-től a faluház nyitvatartása visszavonásig szünetel.

ZICHY GÉZA ÓVODA

TÁMASZ SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT TETÉTLEN BÖLCSŐDE

Az Intézményekben az ellátás 2020. március 17.(kedd) napjától határozatlan ideig szünetel. Minimális létszámú csoportokban lesz biztosítva a gyermekmegőrzés azok számára, akik nem tudják megoldani a gyermek(ek) otthoni felügyeletét. Megkérjük a szülőket, hogy csak azok vegyék igénybe a lehetőséget, ahol mindkét szülő dolgozik, és a gyermek felügyeletét csak 60 éven felüli hozzátartozó segítségével tudnák megoldani. Az erre vonatkozó előzetes igényfelmérés céljából kérjük a szülőket, hogy mielőbb vegyék fel a kapcsolatot az Intézménnyel, illetve az óvónőkkel, gondozónőkkel.

Az óvodába és a bölcsődébe érkező gyermekeket a bejárati ajtótól az óvodapedagógusok, illetve gondozónők fogják bekísérni, az óvoda és a bölcsőde épületébe a szülők nem léphetnek be. A gyermekmegőrzésre kizárólag egészséges gyermek esetében van lehetőség!

További tájékoztatással Nagy Tibor Béláné intézményvezető tud szolgálni a 06-30/699-9130-es mobiltelefonszámon, továbbá az zichyovoda@gmail.com e-mail címen.

Bölcsődével kapcsolatos tájékoztatás: Dede Marianna intézményvezető 06-30/397-9438-as mobiltelefonszámon.

 

 

NÁDUDVARI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Az intézményben a nappali ellátás (idősek klubja) 2020. március 17. napjától határozatlan ideig szünetel. A szociális étkeztetés a továbbiakban kizárólag kiszállítással, elszállítással történik. A házi segítségnyújtást a gondozottak változatlanul igénybe vehetik.
További tájékoztatással Balázs Andrea intézményvezető szolgál az alábbi elérhetőségeken: telefon: 06-54/481-742. Székelyné Tóth Judit Tetétleni Telephely Intézmény egység vezetője: 06-70/613-1295

TÁMASZ SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatnál elsődlegesen elektronikus, illetve telefonos ügyintézésre van lehetőség.
További tájékoztatást Szatmári Réka nyújt a 06-30/397-5036 telefonszámon, valamint a tamasz01@t-online.hu elérhetőségen.

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ZICHY GÉZA TAGISKOLÁJA

 

2020 március 16. (hétfő ) napjától határozatlan időre, a tanulók nem látogathatják az intézményt, tantermen kívüli digitális munkarend lép életbe.

A kiscsoportos gyermekfelügyelet lehetőségéröl a későbbiekben, igényfelmérést követően egyeztetve a Tankerületi Központtal dönt az intézmény és ad tájékoztatást.

Az eljárásrenddel kapcsolatban további tájékoztatást az intézmény vezetője ad az alábbi elérhetőségen: Gyányiné Székely Viola 06-30/515-2288.

ÉTKEZTETÉS

A kormányzati intézkedés értelmében a gyermekétkeztetés biztosítása az adott településen intézménytípustól függetlenül önkormányzati feladat, a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési épületekben. Ezért azon gyermekek számára, akiknél ez indokolt, a helyben lehetséges legoptimálisabb módon kell biztosítani az étkezés lehetőségét. 2020.03.16.-án minden étkezést igénylő tanuló tiszta és fertőtlenített saját ételhordóban 12 óra és 13 óra között átveheti az ebédet az iskola hátsó bejáratánál.

Az óvoda a bölcsőde, valamint az általános iskola határozatlan idejű zárva tartása alatt biztosítani kívánjuk a gyermekétkeztetést (saját fertőtlenített ételhordóban elvitel) azoknak a bölcsődés, óvodás, és általános iskolás korú gyermekeknek, akik hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűek és rendelkeznek gyermekvédelmi kedvezménnyel a jogszabályban (Gyvt. 21./C§. és 328/2011 (XII.29.) kormányrendelet 13.§-13/B§) foglaltak szerint.

Kérjük, hogy 2020. március 16-án (hétfő) 16.00 óráig szíveskedjenek nyilatkozatukat eljuttatni az érintettek az intézményekbe, melyben jelzik, hogy kérik-e gyermekük részére az ingyenes étkeztetést! Aki a nyilatkozatot a megadott határidőig nem adja le, úgy tekintjük, hogy nem veszi igénybe az étkeztetést

Nyilatkozatukat lehetőleg elektronikus formában a tetetlenkonyha@gmail.com címre küldjék el, vagy személyesen az élelmezésvezető irodában adhatják le. A nyilatkozat OVODA (Kattintson ide) ISKOLA (Kattintson ide) letölthető, vagy nyomtatott formában az intézményekben. Továbbá tájékoztatjuk az étkeztetést igénybe vevőket, hogy abban az esetben, ha a nyilatkozat ellenére nem viszik el az ételt, akkor a következő naptól nem biztosítjuk az ellátást,

Tájékoztatjuk a Tisztelt Vendég ebéd elhordókat, hogy a lehetőséget továbbra is biztosítjuk.

SZIVÁRVÁNY IDŐSEK OTTHONA

Az intézményben 2020.03.09-től visszavonásig látogatási tilalom van elrendelve az országos tiszti főorvos utasításának megfelelően.

Fontos, hiteles információk a koronavírus fertőzés elleni védekezés témakörben: https://koronavirus.gov.hu/

A jelenlegi és a közelmúlt döntéseinek meghozatalánál a legfontosabb szempont az volt, hogy a koronavírus járvány megelőzése során maximális óvintézkedések kerüljenek meghatározásra a minimális humán érintkezés elérése céljából, a terjedés megakadályozásának, lassításának egyik leghatékonyabb módjaként.

Kérek minden lakostársamat, hogy nyugalmát megőrizve, egymást támogatva és mindenkire odafigyelve, jogkövető magatartást tanúsítva fogadja a folyamatosan megjelenő rendelkezéseket!

Tetétlen, 2020. március 15.

                                                                    Borbélyné Fülöp Hajnalka sk.
                                                                                  polgármester