Tájékoztatás

Tájékoztatás     Atelepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 29/A§-nak megfelelően ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a TetétlenKözség Településkép védelméről szóló Tetétlen Községi Önkormányzata Képviselő-testületének […]