Gyermekvédelmi tájékoztató

TETÉTLENI közös önkormányzati hivatal

J e g y z ő j é t ő l

4184 Tetétlen, Kossuth u. 65.

Telefon: 06/54/712-000 Fax: 06/54/461-390

               Email: tetetlen.jegyzo@gmail.com                               

  TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Érintettek!

A Kormány által kiadott a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről szóló 88/2020. (IV.5.) Korm. rendelet 8. §-a alapján a rendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet (Vr.) hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig.

 

Fentiek alapján a veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt lejáró (megszűnő) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására irányuló kérelmet nem kell benyújtani, az a veszélyhelyzet megszűnését követően válik esedékessé.

 

Az újonnan benyújtott igényeknél az eljárásrend változatlan!

 

Tetétlen, 2020. 04. 14.

 

                                                                       Borsos Lajos sk.

                                                                            jegyző